ALV en online meeting over corona

Tijdens de – online – Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 12 oktober brachten wij verslag uit over onze werkzaamheden in het voorafgaande schooljaar, gaven wij verantwoording over de uitgaven en begroting, en presenteerden wij onze plannen voor het nieuwe schooljaar.

Agenda ALV OV SGDB 12 oktober 2020

Jaarverslag OV SGDB 2019-2020

Notulen ALV OV SGDB 30 september 2019

Financieel overzicht OV SGDB 2019-2020

Online meeting met rector Etha Schoemaker en conrector Victor van der Wielen

Sinds een aantal jaren koppelen we de ALV aan thema-avonden over uiteenlopende onderwerpen als de prestatiegeneratie, brein-onderwijs, verbindende communicatie, het puberbrein, alcoholgebruik, internetgebruik en pesten. In 2020 was een dergelijke thema-avond niet mogelijk. Vanwege corona, inderdaad. Zoals zoveel anders verliep, ook op het SGDB. Dat riep bij veel ouders vragen op. Hoe gaat het SGDB om met alle RIVM-maatregelen? Wat als het aantal besmettingen blijft stijgen? Hoe zorgen we er samen voor dat onze kinderen altijd goed en veilig les krijgen? Rector Etha Schoemaker en conrector Victor van der Wielen gaven tekst, uitleg en antwoord op alle vragen. Online, aansluitend op de ALV, in een speciale meeting via Microsoft Teams .