Activiteiten

Elk schooljaar organiseert de Oudervereniging een aantal activiteiten. Aansluitend op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, aan het begin van het schooljaar, is er een grote thema-avond. Later in het jaar volgen één of twee kleinere thema-avonden. Op de jaarlijkse Muziekavond en het Spraakwater Festival kunnen leerlingen, ouders en het schoolteam hun talenten tonen op het podium.

Leuk idee voor een activiteit?
Heeft u een suggestie voor een activiteit zou u die graag willen organiseren? Bijvoorbeeld een avond rond een thema dat u boeit of een inloop-avond om met andere ouders ervaringen uit te wisselen. Mail ons uw idee met een globale kostenraming. Wij zijn heel benieuwd naar uw ideeën en hebben budget in de vorm van ‘Initiatiefgelden’.