Doelstellingen

Ons voornaamste doel is het contact tussen ouders onderling, het personeel, leerlingen en de schoolleiding te bevorderen. Dit doen wij onder andere door het organiseren van diverse activiteiten gedurende het schooljaar, zoals de muziekavond en inhoudelijke thema-avonden.

Daarnaast is de Oudervereniging hét aanspreekpunt  voor alle ouders.  Mocht u, als ouder, iets onder de aandacht willen brengen over zaken die voor de leerlingen en hun ouders van belang zijn, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Als vertegenwoordiger van de ouders voeren wij nauw overleg met de schoolleiding en docenten. Een aantal keren per jaar komt het bestuur van de Oudervereniging bij elkaar, samen met de rector van de school.

Wij onderhouden tevens contact met leden van de Medezeggenschapsraad (MR).

Door ons lidmaatschap van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia levert de Oudervereniging ook een bijdrage aan het in stand houden en bevorderen van het zelfstandig gymnasiaal onderwijs.