Oudervereniging SGDB

—————————————————————————————–

Naar school in een anderhalve-metersamenleving: in gesprek met de directie

Is het online lesgeven op het SGDB van voldoende kwaliteit? Loopt mijn kind geen achterstanden op? Is er voldoende aandacht voor het individuele kind? Onderwijs in tijden van corona levert vragen op. En zorgen. Daarom ging de Oudervereniging eind mei namens alle ouders van het SGDB het gesprek aan met de rector en de conrector. Het verslag van dit (Zoom-)gesprek leest u in de Notulen bestuursvergadering afstandsonderwijs – 26 mei 2020.

Ook vragen of zorgen? Stuur ons een e-mail: oudervereniging@sgdb.nl.

—————————————————————————————–

Actief betrokken en bevlogen

Het voornaamste doel van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium van ‘s-Hertogenbosch is het bevorderen van het contact tussen ouders, personeel, leerlingen en de schoolleiding. Dat doen we onder meer door het organiseren van verschillende activiteiten, zoals de muziekavond, het Spraakwater Festival en de inhoudelijke thema-avonden. Ook verwelkomen wij bezoekers van de Open Dag van school en spelen we onze rol bij de diploma-uitreiking.

Op deze website vindt u alle informatie over onze activiteiten. Meer weten of wilt u ook een steentje bijdragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Oudervereniging.

Spreekbuis
Naast de activiteiten fungeert de Oudervereniging als spreekbuis voor de ouders van het SGDB. Heeft u onderwerpen die u graag onder de aandacht wilt brengen? Vertel het een van de bestuursleden, neem contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar oudervereniging@sgdb.nl. Uiteraard bent u ook van harte welkom op onze – openbare – vergaderingen. Meld u van te voren even aan bij onze secretaris, dan kunnen we u bij de ingang van school verwelkomen.

Blijf op de hoogte
We houden u graag actief op de hoogte van onze activiteiten en vergaderingen. Daarvoor kunt u zich aanmelden voor onze mailinglijst. Wilt u meehelpen bij activiteiten? Heel graag! Op de ouderavonden aan het begin van het schooljaar kunt u zich inschrijven als actieve ouder. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: oudervereniging@sgdb.nl.