Links

Deze pagina verwijst naar webpagina’s die interessant zijn voor ons als ouders en voor onze kinderen. Kent u een site die ook voor andere ouders interessant is, geef het ons dan door. We plaatsen deze dan met een korte toelichting en een link op deze pagina.

Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia
De Oudervereniging is lid van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (LOZG). Dit is een vereniging van ouderorganisaties van de zelfstandige gymnasia in Nederland. De LOZG heeft tot doel op te komen voor de belangen van het zelfstandig gymnasium.

De LOZG werkt mee aan de instandhouding van de gymnasiale opleiding en wil de oprichting van nieuwe gymnasia bevorderen. De LOZG draagt bij aan de samenwerking tussen de zelfstandige gymnasia en wil daarnaast een (communicatie)platform zijn voor ouders en toekomstige ouders.

Wij attenderen u graag op de website van de LOZG. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de activiteiten van de LOZG. www.lozg.nl

TED Youth en TEDxYouth Brabant
TED wereldwijd
TEDyouth Brabant – Dit is een podium voor jongeren met wereldidee├źn.

Overige links
Voor ouders over onderwijs